Opstart nieuw schooljaar


Het ziet er naar uit dat het nieuwe schooljaar een speciaal schooljaar zal worden. Alle begeleidingsinitiatieven, nascholingen en vormingen vanuit PEDIC die doorgaan in het schooljaar 2020-2021 trachten we te laten plaatsvinden zoals aangekondigd (fysiek, online of een combinatie van beide). Het spreekt voor zich dat we er alles aan doen om de fysieke bijeenkomsten zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Indien je ingeschreven bent voor een vorming die zal plaatsvinden in het Sint-Baafshuis vragen we om volgende maatregelen in acht te nemen:

  • Bij het betreden van het gebouw worden de handen ontsmet. Alcoholgel wordt ter beschikking gesteld in alle zalen.
  • Personeel en bezoekers dragen een mondmasker in het gebouw tijdens hun verplaatsingen.
  • Tijdens de activiteiten blijven de deelnemers op een vaste plaats zitten. Als de sociale afstand van 1,5 meter gegarandeerd is hoeft er geen mondmasker te worden gebruikt.
  • Breng je eigen schrijfmateriaal mee.


We begrijpen dat door de huidige omstandigheden sommigen aarzelen om deel te nemen aan vormingen of dat de omstandigheden op school het niet altijd toe laten om ver vooraf zaken te plannen. In- en uitschrijven kan tot 4 werkdagen vooraf. 

Mocht je omwille van uitzonderlijke omstandigheden het toch niet halen op de dag zelf, dan bekijken we dit geval per geval en leggen daarbij het nodige begrip aan de dag. Toch willen we benadrukken dat we professionalisering ook in deze huidige tijden belangrijk blijven vinden en we er alles aan doen om dit samen met jullie op de beste en veiligste manier te laten verlopen. 

Samen komen we er wel, voor elkaar en vooral voor de kinderen.  We wensen jullie een fijne en gezonde opstart toe! 

Ons aanbod kan je terugvinden via de professionaliseringswebsite

van Katholiek Onderwijs Vlaanderen