Dag van identiteit: "Ik ben omdat wij zijn"

Vrijdag 10 januari 2020

Deze identiteitsdag wil  schoolleiders en leerkrachten inspireren en aanmoedigen in hun zoektocht naar "katholieke school zijn in  de superdiversiteit" die onze samenleving kenmerkt. 

Midden deze superdiverse samenleving groeien kinderen op.  Ze lopen school en leren al doende omgaan met culturele én levensbeschouwelijke diversiteit.  Wat kan onze school betekenen in het ontwikkelen van hun identiteit of spreken we beter van hun identiteiten?

 

Dirk Geldof start met een lezing: “Van identiteit naar identiteiten. 

Meervoudige identiteiten (h)erkennen in contexten van superdiversiteit”.  In de namiddag werken we in werkwinkels een aantal facetten van "school in diversiteit" verder uit.

Programma

08.30 uur: onthaal met koffie en thee

09:00 uur: verwelkoming en bezinning

09.30 uur: openingsreferaat: "Van identiteit naar identiteiten. Meervoudige identiteiten (h)erkennen in contexten van superdiversiteit" door prof. dr. Dirk Geldof

10.45 uur: koffiepauze

11.00 uur: vervolg openingsreferaat

12.00 uur: broodjesmaaltijd met soep

13.00 uur: werkwinkels 

15.00 uur: einde

Praktische informatie

De "Dag van identiteit" zal plaatsvinden op vrijdag 10 januari 2020 in het Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2 te Gent.

 

Bijdrage: 25,00 EUR (broodjesmaaltijd met soep inbegrepen). 


Openingsreferaat: "Van identiteit naar identiteiten. Meervoudige identiteiten (h)erkennen in contexten van superdiversiteit"

Prof. dr. Dirk Geldof

 

De overgang naar superdiverse klassen en scholen roept ook vragen op rond identiteit. Meer nog, het maakt het nodig om anders over identiteit te denken. In een context van superdiversiteit klinkt identiteit per definitie in het meervoud. 

De school wordt niet enkel de ontmoetingsplaats van meervoudige identiteiten, maar ook de plek waar we identiteiten in meervoud moeten ontwikkelen, en waar omgaan met andere identiteiten en omgaan met verschil basiscompetenties worden. 

Hoe raken we voorbij het denken in wij-en-zij? Hoe ontwikkelen we een divers-sensitieve bril, binnen het lerarenkorps? Maar hoe leren we ook leerlingen met verschil en meervoudige identiteiten omgaan?

Vanuit het kader van superdiversiteit verkennen we de uitdagingen van meervoudige identiteiten, en proberen we te simplistische of populistische opvattingen over identiteit achter ons te laten.