Begeleiden van leesmoeilijkheden doorheen de volledige lagere school

Inhoud

Praktisch

Docent

Inschrijven


Lezen is bijzonder belangrijk in onze maatschappij. Informatie- en kennisverwerving hangt er in sterke mate van af. We maken ons dan ook terecht ongerust als een kind in de lagere school op dat domein achterop loopt. Gelukkig leidt een zwakke start niet noodzakelijk tot een blijvende problematiek.

Tijdens deze nascholing, bekijk je de volgende aspecten: moeilijkheden in kaart brengen; aanvankelijke leesontwikkeling; techniciteitsversterking; begrijpend lezen; omgaan met dyslexie.

Je richt je op de zorg aan kinderen die met de klassikale leesmethode niet tot lezen komen. Het praktisch deel van deze studiedag is primair gericht op het begeleiden van individuele kinderen, delen kunnen zeker in hoekenwerk toegepast worden.

 

Vermits deze nascholing over de ganse lagere school gaat, is hij minder geschikt voor klasleerkrachten die zich specifiek voor de klassikale situatie willen nascholen. Differentiatie en kindgericht werken komt wel aan bod.

 

Deelnemers kunnen bij deze opleiding facultatief kiezen om een cd-rom aan te kopen waarop al het niet-commerciële materiaal staat dat bij de cursus hoort.

 

Daarin wordt het materiaal beschikbaar gesteld dat binnen de logopediepraktijk van de lesgeefster op maat gemaakt werd voor de kinderen die daar komen. Je kan ook kiezen om de spellen die tijdens deze studiedag getoond worden, te downloaden.

 

De kostprijs voor de cd-rom of downloadbare versie is €25

Vrijdag 14/12/2018

Van 09.00u tot 15.00u

 

€110

 

Sint-Baafshuis

Biezekapelstraat 2

9000 Gent

Doelgroep

 

Hilde Heuninck