Het topje van de rekenberg ... rekentaal en zoekstrategieën

Inhoud

Praktisch

Docent

Inschrijven


Rekenen is al een complexe vaardigheid op zich maar op het ogenblik dat taal zich ermee gaat moeien, wordt het voor veel kinderen al snel een valkuil. Soms op het niveau van de terminologie zelf, soms op het niveau van de complexiteit van de procedure, soms op het niveau van een onbegrepen context. En toch is het net in deze oefeningen dat de rekensituaties uit de werkelijkheid geoefend worden.

 

Tijdens deze gloednieuwe studiedag ga je 'na een inleidend en kaderend deel' samen met de lesgeefster de volgende situaties verkennen :

* Zuivere wiskundetaal

* Eenvoudige vraagstukken

* Specifieke zoekstrategieën (heuristieken)

* Voorbeelden uit diverse methodes

 

Voor ieder van deze aspecten werk je eenzelfde rode draad uit. Eerst de taal en de context begrijpen, dan visualiseren en tot slot mathematiseren. En omdat kinderen gelukkig zo divers zijn, bespreek je telkens meer dan één oplossingsweg. Op deze manier wil de lesgeefster jou als deelnemer tools aanreiken om vanuit een volledig overzicht keuzes te kunnen maken in functie van de evolutie van het kind dat voor jou zit.

 

Deze nascholing is vooral gericht op rekenzwakke kinderen.

 

Een selectie van de getoonde materialen wordt, tegen vergoeding, aan de deelnemers bezorgen. Dit gebeurt via een digitale link.

 

Vrijdag 10/05/2019

Van 09.00u tot 15.00u

 

€110

 

Sint-Baafshuis

Biezekapelstraat 2

9000 Gent

Doelgroep

 

Hilde Heuninck