Bagage voor de vertrouwenspersoon

Inhoud

Praktisch

Docent

Inschrijven


Het belang van een goede vertrouwenspersoon is enorm. We geven deze opleiding vanuit een praktijkgerichte invalshoek. We laten de cursisten veel en intensief oefenen opdat ze klaar zijn om in de realiteit aan de slag te gaan. We werken vanuit voorbeelden van de cursisten zelf om zo maatwerk te leveren. 

 

Dag 1

* wetgeving rond psychosociale risico's op het werk

* het welzijnsbeleid: het dynamisch risicobeheersingssysteem

* psychosociale risico's op het werk: pesten - stress - ongewenst seksueel gedrag     e. a.

* inleiding op het begrip "risicoanalyse" + tools en methodieken

 

Dag 2

* verplichtingen van de werkgever - hiërarchische lijn - werknemer

* de taken en verplichtingen van een vertrouwenspersoon

* de valkuilen voor een preventieadviseur

* zelfbescherming bij een preventieadviseur

* deontologie 

 

Dag 3

* vaak voorkomende situaties voor een vertrouwenspersoon

* formele en informele psychosociale interventie

* casussen: praktijkoefeningen

* vraagtechnieken

 

Dag 4

* conflicten: wat is een conflict + hoe omgaan met conflicten

* bemiddeling

* casussen: praktijkoefeningen

* aanleren gesprek

 

Dag 5

 

* omgaan met trauma's

* belang van doorverwijzen

* stress en burn-out

evaluatie

Maandag 23+30/03/2020

Maandag 20/04/2020

Donderdag 23/04/2020

Maandag 27/04/2020

Van 09.00u tot 17.000u

 

€350 

 

Sint-Baafshuis

Biezekapelstraat 2

9000 Gent

Doelgroep

 

Daan Castelein