Wie schrijft die blijft ... dus het schrijven moet blijven! Schrijfmotoriek: mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen

Inhoud

Praktisch

Docent

Inschrijven


Wat is schrijven? Welk zijn de voorwaarden om te kunnen schrijven? Wanneer begint het schrijfonderricht? Mogen kleuters schrijven? Hoe is de opbouw van tekenen? Welk is de functie van de schrijfmotorische krullen of lussen? Hoe gaan we het schrijven evalueren? Welk is de juiste potloodgreep en waarom? Wanneer moet de correcte potloodgreep aangeleerd worden? Wanneer is een schrijfmethode goed? Welk is de taak van alle participanten bij het schrijven: schoolteam, kleuterleidster, leerkracht, gymleerkracht, ouders, CLB, kind, therapeut,... ? Welke schrijfmoeilijkheden zijn er? Welke schrijfproblemen kunnen er bestaan? Wat doen we met begrippen als lateralisatie en richtingsmoeilijkheden? Welke hulpmiddelen zijn er om het schrijven te vergemakkelijken? Welke adviezen en tips zijn er om de schrijfmoeilijkheden en -problemen te verhelpen? Wanneer moeten leerkrachten kinderen verwijzen voor schrijfmotorische diagnostiek. Wat met leerproblemen, dyslexie, ADHD, NLD, dyspraxie, ruimtelijke problemen... ?      

Vrijdag 22/11/2019

Van 09.30u tot 15.30u

 

 

€110

 

Sint-Baafshuis

Biezekapelstraat 2

9000 Gent

Doelgroep

 

Marc Litière