Godly Play - speels en vernieuwend

Inhoud

Praktisch

Docent

Inschrijven


Ben je op zoek naar een creatieve en ervaringsgerichte manier om Bijbelverhalen te verkennen met kinderen en jongeren? Wil je leerlingen op een speelse manier vertrouwd maken met verhalen uit Oud en Nieuw Testament, parabels en liturgie?

Godly Play wordt sinds een paar decennia internationaal ingezet bij het godsdienstonderwijs voor kinderen van 3 tot 12 jaar, bij catechese met kinderen en jongeren, bij ziekenhuispastoraal, bij pastoraal voor mensen met een beperking, ... 

Zintuiglijke ervaring, spel en stilte zijn er net zo belangrijk als woorden. De open en gastvrije houding maakt Godly Play geschikt voor elke context.

 

Godly Play werd oorspronkelijk ontwikkeld voor kinderen tussen 3 en 12. De methodiek bleek echter jong en oud aan te spreken. Wereldwijd wordt Godly Play nu ingezet bij alle leeftijdsgroepen, ook volwassenen, en in diverse contexten (onderwijs, catechese, ziekenhuizen, psychiatrie, zorgverlening bij bijzondere noden, rouwverwerking, ...)

 

Deze vorming gaat door in de mooie Godly Play-ruimte te Drongen, waar alle Godly Play-materiaal kan bewonderd worden.

 

Aan de deelnemers wordt gevraagd een kussen mee te brengen, vermits we ook op de grond gaan zitten.

Donderdag 21/03/2019

Van 09.30u tot 15.30u

 

 

 

€110

 

Opgelet!

Oude Abdij Drongen

Drongenplein 26-27

9031 Drongen

Doelgroep

 

Katie Velghe