Sprekend leren - Of hoe groepswerk écht rendeert in de klas

Inhoud

Praktisch

Docent

Inschrijven


Vaak rendeert groepswerk niet: veel decibels, weinig leren. Hoe maak je groepswerk dan effectiever? Via deze praktische nascholing krijg je meer inzicht in de mechanismen die groepswerk doen falen of slagen. De focus ligt op het spreken zelf. Dat is nieuw, want bijna alle boeken over groepswerk gaan over organisatie, soorten opdrachten en taakverdeling. En laat nu net het spreken vaak een pijnpunt zijn. Een vernieuwend onderzoeksproject in vijf Vlaamse lagere scholen groeide uit tot een succesrijk experiment met "exploratieve gesprekken". Dankzij die techniek werken leerlingen beter samen. Ze leren meer van elkaar en worden sterker in probleemoplossende taken, ook individueel. Je maakt uitgebreid kennis met deze aanpak en met aangepast lesmateriaal.

Woensdag 20/02/2019

Van 14.00u tot 17.00u

 

 

 

€55

 

Sint-Baafshuis

Biezekapelstraat 2

9000 Gent

Doelgroep

 

 

 Jan T'Sas