TEAM: Activiteiten ontwerpen vanuit                      Zill                      De Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit

Inhoud

Praktisch

Docent

Inschrijven


Het leerplanconcept Zin in Leren, Zin in Leven! van Katholiek Onderwijs Vlaanderen daagt leerkrachten uit om bewuster en gefocust om te gaan met het didactisch ontwerp van hun activiteiten. Deze sessie biedt je inzicht en houvast om concrete verbanden te leggen tussen de visie van Zill en (het aanpassen van) methodegebonden of zelf ontworpen activiteiten. Welke vragen kun je jezelf stellen om een les vanuit een Zill-bril bv. harmonischer te maken, meer op maat of dichter betrokken op de werkelijkheid? Met de verschillende ontwerptips kun je achteraf verder aan de slag om te groeien als Zill-ontwerper.

We passen deze ontwerp-bril toe op Wereldoriëntatie en verkennen op die manier ook de thema’s van het ontwikkelveld Oriëntatie op de wereld.

 

€550 per dagdeel ( 3 uur)

 

 

Doelgroep

 

Medewerker Oetang

 

 

 

 

In samenwerking met