Welkom op onze dagen van ... secundair onderwijs

Ook in het schooljaar 2017-2018 staan er een aantal “Dagen van…” gepland. Daarvoor kan pas ingeschreven worden

van zodra de info gepubliceerd wordt op deze website en verspreid via de digitale nieuwsbrief PEDIClicks.

Di. tot do. 17-19 oktober 2017                DIRECTIECONGRES SECUNDAIR ONDERWIJS
                                                                     Info en inschrijven!

Maandag 13 november 2017                  DAG VAN DE MENTOR

                                                                      Info en inschrijven!

                                                               

Dinsdag 30 januari 2018                          DAG TAAL

 

Donderdag 1 februari 2018                    DAG VAN HET ONDERSTEUNEND PERSONEEL

 

Di. en woe.  6-7 maart 2018                    TWEEDAAGSE VAN HET MIDDENKADER

 

Donderdag 22 maart 2018                      DAG VAN DE ESTHETICA, MUZIKALE OPVOEDING EN PLASTISCHE OPVOEDING

 

Woensdag 2 mei 2018                             DAG VAN HET GRIEKS

 

Donderdag 3 mei 2018                           NETWERKDAG VAN DE GODSDIENSTLEERKRACHT IN HET OFFICIEEL ONDERWIJS