Themadag migraties in lessen en projecten

Woensdag 16 januari 2019

Op woensdag 16 januari gaat in het Sint-Baafshuis een unieke nascholing door rond het thema migraties. Dit is niet enkel een heel actueel en maatschappelijk relevant onderwerp, maar het komt ook als thema of onderwerp van een project aan bod in de lessen aardrijkskunde, MAVO, PAV, geschiedenis, godsdienst, …  

Tijdens deze vormingsdag wordt het thema migraties inhoudelijk belicht vanuit verschillende invalshoeken. Het grote aanbod aan didactisch materiaal wordt ontsloten en er kan inspiratie worden opgedaan op welke manier dit thema in de klas aan bod komen. Bovendien wordt in gesprek met enkele migranten met een diverse geschiedenis duidelijk op welke manier het Vlaamse onderwijs (al dan niet) bepalend geweest is voor hun verdere (persoonlijk en professioneel) leven.   

 

Programma

09.00 uur: openingsreferaat: "Migratie: motor van ontwikkeling?" door Dhr. Flor Didden, beleidsmedewerker migratie 11.11.11

10.00 uur: pauze met koffie en thee

10.30 uur: werkwinkels reeks 1

11.30 uur: werkwinkels reeks 2

12.30 uur: broodjesmaaltijd 

13.45 uur: werkwinkels reeks 3

14.45 uur: slotreferaat: "Geeft ons onderwijs gelijke kansen aan iedereen? Mensen met een migratieachtergrond aan het woord" door Mevr. Vanessa Debruyne, moderator

15.45 uur: einde

Praktische informatie

De "Themadag migraties in lessen en projecten" zal plaatsvinden op woensdag 16 januari 2019 in het Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2 te 9000 Gent.

 

Bijdrage: 110,00 EUR (broodjesmaaltijd inbegrepen).