Dag van de mentor:

"Werken aan effectieve klasmanagementvaardigheden"

Donderdag 7 november 2019

We nodigen je graag uit voor de dag van de mentor “WERKEN AAN EFFECTIEVE KLASMANAGEMENTSVAARDIGHEDEN” op 07 november 2019.

Kun je leren hoe je voor de klas moet staan? Hoe krijg je als leraar het mandaat om leiding te nemen? Hoe krijg je respect? Het zijn vragen die elke mentor – al dan niet expliciet - krijgt van de leraren waar hij/zij mee werkt. Je krijgt op deze vormingsdag inspiratie en tools aangereikt om als mentor met die ondersteuningsvragen aan de slag te gaan.

In de voormiddag analyseert Hendrik Gaublomme de rol van non-verbale (code)taal die eigen is aan respectvol kordaat leiderschap. Respect heb je niet, dat krijg je. Het is ook je lichaam dat vertelt of je kordaat leiding neemt, begeleidt, twijfelt, kwaad of ontgoocheld bent. Het is je lichaam dat vertelt of er ruimte is voor discussie of niet.

 

In de namiddag bekijken we hoe mentoren leraren kunnen bijstaan in het respectvol leiding nemen en grenzen communiceren. Naast lichaamstaal komen vanzelfsprekend ook verbale aspecten aan bod. Er wordt gewerkt met methodieken die de leraar aanzetten tot zelfreflectie. Zo kan hij/zij zijn/haar lerarengedrag bijsturen en professioneel groeien. We vertrekken vanuit authentieke situaties en casussen uit het secundair onderwijs: ordeproblemen voorkomen en orde houden; mogelijke reacties op ontoelaatbaar gedrag, het behouden van de “regie” van de lessen.

 

Programma

Vanaf 08.30 uur: onthaal met koffie en thee

09.00 uur: welkom

09.15 uur: "Respectvol begrenzen en lichaamstaal" (Hendrik Gaublomme)

12.30 uur: lunch

13.30 uur: Mentor als coach in effectieve klasmanagementstechnieken

15.30 uur: einde

 

Praktische informatie

De "Dag van de mentor" zal plaatsvinden op donderdag 7 november 2019 in het Diocesaan Onderwijsbureau, Marialand 31 te 9000 Gent.

 

Bijdrage: 55,00 EUR (maaltijd inbegrepen).