Dag van de mentor

Donderdag 15 november 2018

Beste mentor

 

We nodigen u graag u uit voor de dag van de mentor “Uitkijken naar het mentoraat 2.O” op 15 november 2018. 

Marc Keppens, directeur van de Dienst Personeel Katholiek Onderwijs Vlaanderen, geeft een bondige toelichting bij de nieuwe cao XI waarin middelen voor aanvangsbegeleiding  expliciet worden opgenomen. 

We denken samen na over wat dit kan betekenen voor de invulling van het mentoraat op jouw school. Extra inspiratie krijg je  van enkele mentoren die elk een deelaspect van hun werking toelichten. Er wordt veel ruimte voorzien voor reflectie en overleg over je huidige takenpakket en de invulling waar je van droomt. 

 

Na het middagmaal is er een facultatief programma. Er kan gekozen worden uit volgende werkwinkels:

 

° “Starten als mentor op school” (Inge De Troyer en Leen Van Hecke, pedagogisch begeleiders)

Dit is een sessie voor (beginnende) mentoren die nog niet echt vertrouwd zijn met het mentoraat en nog geen vorming gevolgd  hebben. Hierin komen o.a. aan bod:

- de rol van de mentor op school 

- hoe aanvangsbegeleiding concreet maken?

- welke competenties inzetten?

 

° “Gespreks- en coachingstechnieken (training)” (Dirk Jaspers - vormingsbedrijf C.A.S.T., voormalig mentor, voormalig pedagogisch begeleider,  oud-directeur van vzw Leefsleutels, lector UA-CNO)

Een mentor hanteert een breed palet van coachings- en gesprekstechnieken bij de ondersteuning van de professionalisering van leerkrachten en stagiairs. In deze sessie oefenen de deelnemers in het vlot hanteren van deze technieken in situaties zoals: 

- voeren van een intake-gesprek

- stellen van de juiste (coachings)vragen om reflectie te ondersteunen

- advies geven

Programma

Vanaf 08.30: onthaal met koffie en thee

09.00 uur: welkom

09.10 uur: aanvangsbegeleiding in de nieuwe cao XI (M. Keppens)

09.30 uur: invulling van het mentoraat op school: wat is wenselijk en wat is haalbaar? (onderbroken door pauze)

12.15 uur: lunch in restaurant Parnassus

13.30 uur: keuzeprogramma

16.00 uur: einde

Praktische informatie

De "Dag van de mentor" zal plaatsvinden op donderdag 15 november 2018 in het Diocesaan Onderwijsbureau, Marialand 31 te 9000 Gent.

 

Bijdrage: 55,00 EUR (maaltijd inbegrepen).