Directiecongres secundair onderwijs: brandstof voor verbinding

Dinsdag 15 tot en met donderdag 17 oktober 2019

Openingsreferaat: Polarisatie

Bart Brandsma

Overzicht van de werkwinkels op woensdag 16 oktober 2019

( ) : graad van interactiviteit -  schaal van 1 (enkel luisteren) tot 5 (actief meewerken)

Werkwinkel 1: De zoektocht naar een Nieuwe Autoriteit in scholen (3)

Hilde Leonard, zelfstandig nascholer

 

Nieuwe Autoriteit (Haim Omer) werd ontwikkeld als antwoord op de onmacht, die veel leerkrachten voelen. Het laat zien hoe goede relaties en duidelijke grenzen kunnen samengaan, en hoe leerkrachten en schoolteams zich krachtig kunnen verzetten tegen onacceptabel gedrag zonder daarbij terecht te komen in spiralen van onmacht en escalaties. In deze werkwinkel laten we zien hoe dit gedachtegoed schoolteams kan versterken en wat dat betekent voor je rol als directeur.

 

Deze werkwinkel overlapt de 2 werkwinkelmomenten op woensdag 16 oktober 2019 (2 x 1,5 uur)!

Download
Nieuwe autoriteit Hilde Leonard.pdf
Adobe Acrobat document 1.2 MB

Werkwinkel 3: Sensorische Informatieverwerking. Mogelijke oorzaken van onrust en signaalgedrag bij personen/kinderen  met een (centraal)-neurologische aandoening (ADD, ADHD, …., stress, enz..) (3)

Kris Dequick, Business Development Manager V!GO 

 

Dit verhaal situeert zich in de Sensorische Informatieverwerking. We kijken naar het "waarom" van onrust of signaalgedrag. Vaak heeft het te maken met een verstoring in de zintuiglijke verwerking van prikkels of stimuli. Je kan er vast vanuit gaan dat iedereen die een (centraal)-neurologisch probleem heeft (ook bv. bij stress en zenuwachtigheid) moeilijkheden heeft met de regulatie van zijn alertheid of aandacht. Onbewust stimuleren deze personen hun "lichaamsgevoel" door het aanwenden van de drie primaire zintuigen, nl. het proprioceptief, het vestibulair (evenwichtsorgaan) en het tactiel (huid) zintuig.  "Bewegen" is bijgevolg een onbewuste tool om tot rust te komen en anderzijds is "pro-actief bewegen" een uitgesproken manier om bewust onze alertheid te regelen. Indien "bewegen" door bepaalde omstandigheden geen optie is, wordt er gegrepen naar de andere primaire zintuigen (vestibulair en tactiel). Schommelen, nagelbijten, kauwen, zenuwachtig tikken, enz. … zijn daar reële voorbeelden van. Op die manier kunnen eventuele emotionele uitlatingen getemperd of voorkomen worden.

Download
Directiecongres 2019-2020 Kris Dequick.p
Adobe Acrobat document 2.6 MB

Werkwinkel 5: ICT beleid voor en door directies (3)

Stijn Van Lokeren, Onderwijstechnoloog en Docent Odisee

 

Je maakt kennis met een aantal belangrijke en krachtige kaders (o.a. 4 in balans, TPACK) die je als directie, in samenwerking met je team, kan toepassen op de praktijk in de eigen school. 

 

Bovendien zal je tijdens de werkwinkel je eigen school kunnen vergelijken op basis van een divers palet aan criteria met de gemiddelde school in Vlaanderen (op basis van recente MICTIVO gegevens) en leer je hoe je een "ICT-selfie" van je school maakt. 

 

Je wordt geïnformeerd en je gaat interactief aan de slag met volgende thema's:

 

- Belang van ICT in onderwijs

- ICT beleid

- ICT beleidsplan

- De rol van de ICT coördinator

- ICT infrastructuur

- ICT trends voor onderwijs

- ICT bekwaamheid binnen een team

- ICT integratie in de klas

- ICT integratie kwaliteitsscan

 

Deze werkwinkel overlapt de 2 werkwinkelmomenten op woensdag 16 oktober 2019 (2 x 1,5 uur)!

Download
ICTbeleid_StijnVanLokeren_printversie.pd
Adobe Acrobat document 3.2 MB

Werkwinkel 7: Communicatie die wérkt (4)

Hilde Van Gool

 

Als directeur willen we graag eerlijke en open gesprekken hebben met individuele leerkrachten of met een volledig team. Vaak is dat niet evident.

          

Hoe kan je tot een oprechte, duidelijke dialoog komen die leidt tot een betere samenwerking?

Hoe kan je op een constructieve manier ideeën uitwisselen rond verandering en vernieuwing?                                                                                                                                                                                       

Hoe  ga je om met sterke emoties die  naar boven kunnen komen tijdens zo’n gesprekken?

 

Tijdens de werkwinkel van 3 uren (excl. pauze) maak je kennis met het model van Verbindende Communicatie dat bestaat uit vier stappen: waarneming, gevoel, behoefte en verzoek.                                                                                                                                                            We staan stil bij de drie posities in communicatie namelijk zelf-empathie, eerlijk spreken en empathisch luisteren. We belichten het proces van verbinden met jezelf om van daaruit een eerlijke (moeilijke) boodschap te (durven) brengen.

 

We bekijken het belang en de impact van empathisch luisteren en beluisterd worden in professionele context. Bovendien leren we kritiek op verschillende manieren horen.   

                                                                     

Het gedachtegoed van Verbindende Communicatie biedt heel concrete bruikbare handvatten om veiligheid en vertrouwen te creëren binnen schoolteams, het fundament van waaruit professioneel en eerlijk dialogeren mogelijk wordt.

 

Deze werkwinkel overlapt de 2 werkwinkelmomenten op woensdag 16 oktober 2019 (2 x 1,5 uur)!

Download
Verbindend Communiceren Hilde Van Gool.p
Adobe Acrobat document 128.0 KB

Werkwinkel 9: Goed begonnen … aan de slag met data in je school (3)

Sandra De Grave, Schoolbegeleider Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio OVL

 

Een school beschikt over heel wat 'data'.Wat doe je daar nu mee? Wat is nice to know en need to know? Hoe ga je met de beschikbare data aan de slag? …

In deze werkwinkel maken we onderscheid tussen verschillende soorten onderzoeksvragen. 

Je leert aan de hand van voorbeelden en oefeningen de juiste vragen stellen om zo het belangrijke te meten.   

 

Download
ppt directiecongres Sandra de Grave pdf.
Adobe Acrobat document 955.8 KB

Werkwinkel 2: Dynamisch innoveren met zelfsturende teamwerking! (3)

Peter Van de Moortel

 

Hoe hou je het veranderingsproces in beweging en hoe hou je iedereen betrokken?

We gaan dieper in op de urgenties van en inzichten over veranderingsmanagement. We bespreken acht stappen noodzakelijk voor een geslaagd innovatieproces gebaseerd op onderzoek van John Kotter.

Daarnaast wordt een introductie van een methodiek aangereikt om de verandering dynamisch en bottom up te ondersteunen. Het afchecken van een stappenplan is gebleken niet voldoende te zijn om een proces te doen slagen. We gaan dieper in op de SCRUM methodiek, aangepast aan onderwijs. SCRUM is één van de "Agile" methodieken en kan worden ingezet om op een effectieve, flexibele manier veranderingsprojecten te ondersteunen. Kenmerk van SCRUM is: zelfsturende en multidisciplinaire teams verantwoordelijk voor het vliegwieleffect binnen innovatieprocessen op school. Het resultaat is hoge betrokkenheid van alle medewerkers en een hogere KWALITEIT van je onderwijs en een snel resultaat in de vorm van quick wins.   

Download
Quickwin Zelfsturende teams.pdf
Adobe Acrobat document 1.6 MB

Werkwinkel 4: Leren is een sociaal gebeuren (3)

Nik Lippens, Community builder scholen

 

Leren is een sociaal gebeuren en stopt niet wanneer we buiten de klasmuren treden.

Hoe zet je een leergemeenschap op? Hoe maak je vlot die connectie met de maatschappij?

Hoe kunnen we de intrinsieke motivatie van lerenden aanboren en inzetten in functie van hun persoonlijke, academische, maatschappelijke en professionele ontwikkeling?

 

Een aantal aspecten die aan bod zullen komen:

· Community Service Learning (hoe combineren we persoonlijke ontwikkeling, professionele ontwikkeling en maatschappelijk

engagement)

· High Impact Learning: hoe evolueren we naar sturing en zelfsturing

· Welke rol speelt de leerkracht? "Het zweet op de juiste rug" 

 

Download
Leren is een sociaal gebeuren
Presentatie directiecongres (2).pdf
Adobe Acrobat document 11.4 MB

Werkwinkel 6: "High Impact Learning that lasts" - HILL (4)

Els Minner, De Opleidingscoach

 

Als docent zijn we vaak al gepassioneerd bezig met ons vak. Maar het is niet verkeerd om af en toe eens stil te staan bij hoe het nóg beter kan. In deze werkwinkel gaan we dieper in op het High Impact Learning model (HILL) waarbij we actief aan de slag gaan met de verschillende bouwstenen van het model (o.a. urgentie, verantwoordelijkheid van de lerende, assessment as learning). De korte introductie, in combinatie met de interactieve werkvorm geven je de mogelijkheid om de elementen die jij interessant vindt, concreet te maken, zodat je er onmiddellijk mee aan de slag kan.  

Download
HILL in de praktijk - Katholiek Onderwij
Adobe Acrobat document 1.2 MB

Werkwinkel 8: Cognitief sterke jongeren op school: hoe integreer ik hen in mijn schoolbeleid? (3)

Leticia Vandemeersche,  oprichter en lesgever Oida/leerkracht Klassieke Talen

 

In deze werkwinkel krijg je een zicht op de kenmerken van hoogbegaafde jongeren en hoe ze makkelijk tot onderpresteren overgaan. Er wordt je een overzicht geboden van wat je als school kan ondernemen om deze cognitief sterke jongeren blijvend gemotiveerd in de lessen te houden. De aangeboden mogelijkheden zijn zeer concreet en houden rekening met de noden van andere leerlingen en de draagkracht van een lerarenkorps.

Download
Hoogbegaafd in mijn school.pdf
Adobe Acrobat document 327.4 KB

Werkwinkel 10: Omgaan met diversiteit, diversiteit in het omgaan. Onderwijs maakt het verschil! (2)

Wim Danschutter, directeur OLVI en Nieuwenbosch humaniora

 

Vlaanderen is multicultureel en divers en dus zijn ook de Vlaamse scholen steeds diverser samengesteld. Klasmanagement en het professioneel omgaan met diversiteit zijn dan ook uitdagingen voor elke leraar in het hedendaagse onderwijs. 'Omgaan met diversiteit, diversiteit in het omgaan’ zoomt in op de eigen culturele bril van de leraar en plaatst die in perspectief met die van de jongeren van vandaag.  Het biedt een leidraad en tips voor leraren en begeleiders in het intercultureel communiceren op school.

Download
Wim Danschutter Omgaan met diversiteit 2
Adobe Acrobat document 4.7 MB


Plenum: "Klimaatbetoog"

Nic Balthazar, televisie- en filmmaker en klimaatactivist

 

De televisie- en filmmaker en klimaatactivist slaakt in zijn betoog een alarmkreet over de toestand van het klimaat en de planeet, maar hij geeft ook een boodschap van hoop. Hij krijgt daarbij in korte videoreportages de steun van experten als Jean-Pascal Van Yperzele (voormalig vice-voorzitter van het Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) , Jos Delbeke (voormalig directeur-generaal voor het klimaat bij de Europese Commissie), Rudi Vranckx (journalist van de VRT), Jill Peeters (weervrouw van VTM en oprichtster van "Climate without borders") en Hans Bruyninckx (directeur van het Europees milieuagentschap). Al die experten spreken klare taal. Het moet en kan anders, maar we moeten er wel heel dringend aan beginnen.

  

Het klimaatbetoog vat samen wat we weten, maar ook wat nog te weinig bekend is. Zoals het gevaar van het kantelpunt in het aards klimaat, waarop "run away global warming" niet meer te controleren is en de klimaatverstoring pas keihard in gang kan schieten. Of de link tussen klimaat en migratie. Tegen 2050 zouden er volgens de VN 150 miljoen mensen op de vlucht kunnen zijn door de klimaatverandering.

 

Het betoog maakt op geëngageerde, speelse en uitdagende manier duidelijk hoe gigantisch de uitdagingen zijn, maar hoe hoopvol ook de mogelijke oplossingen. Op dit opwindende moment waarop er eindelijk een draagvlak lijkt te zijn voor verandering, is dit de ultieme oproep tot actie.

Slotreferaat: Naar gedeeld leiderschap?                                    Deep Democracy wijst je de weg

Fanny MatheusenZaakvoerder Goesthing bvba

 

Tijdens de lezing maken de directieleden kennis met de belangrijkste principes van de Deep Democracy-methode die een nieuwe kijk geeft op besluitvorming en een krachtig instrument vormt voor conflictresolutie binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit. De wijsheid van de groep wordt maximaal benut. Deze overlegmethodiek leidt tot meer vitaliteit, inclusie, betrokkenheid, samenwerkingsgerichtheid en effectiviteit.

Download
CO RESOLVE NL Fanny Matheusen.pdf
Adobe Acrobat document 2.0 MB
Download
2019 Hummus Handouts DD workshop Fanny M
Adobe Acrobat document 2.5 MB