Themadag migraties in lessen en projecten

Woensdag 16 januari 2019

Openingsreferaat: "Migratie: motor van ontwikkeling?"

Flor Didden, beleidsmedewerker migratie 11.11.11

 

We gaan dieper in op de globale migratiestromen en plaatsen de Europese "vluchtelingencrisis" in perspectief.

We hebben het over de oorzaken van migratie, Europees migratiebeleid en ontwikkelingskansen van migratie.

Overzicht van de werkwinkels

Werkwinkel 1: Het Archief voor Onderwijs: audiovisueel archiefmateriaal in de klas

Elien Deley, lesgever/coördinator VIAA (Het Archief voor Onderwijs)

 

Als leerkracht is het belangrijk aansluiting te vinden bij de beeldcultuur van leerlingen of studenten. Maar waar vind je bruikbaar, Nederlandstalig materiaal?

Het "Archief voor Onderwijs" helpt je met een uitgebreid audiovisueel aanbod op maat van elk vak. 

 

De deelnemers die "Het Archief voor Onderwijs" reeds goed kennen en die een account hebben, mogen als ze dat willen een laptop meenemen. Dit is geen verplichting en is ook niet nodig voor een goed verloop van de werkwinkel.

Werkwinkel 3: De kortste weg naar Timboektoe

Evita Dhaenens, educatief medewerker Kleur Bekennen Oost-Vlaanderen

 

Tijdens het spel “De kortste weg naar Timboektoe” ontdek je hoe je aan de slag kan gaan met wereldburgerschapseducatie. Vandaag focussen we daarbij op het thema migratie. "Kleur Bekennen" reikt je concrete tips aan en prikkelt  je om op zoek te gaan hoe je kwaliteitsvol rond dit thema kan werken in de klas. Uitwisselen is een must, twijfelen mag en opdracht per opdracht komen we samen dichter bij ons doel.

 

Dit spel is ontwikkeld voor leerkrachten en is dus niet iets dat je kan overnemen om met je leerlingen te spelen.

Werkwinkel 5: Migratie in woord en beeld, #AllemaalMensen onderweg naar beter

Karen De Broeck, educatief medewerker onderwijs 11.11.11

 

Twee jaar heeft 11.11.11 campagne gevoerd rond het thema migratie en vluchtelingen: "#AllemaalMensen, onderweg naar beter". Graag delen we tijdens deze werkwinkel onze ervaring rond:

Waar vind je lesmateriaal rond het thema migratie en vluchtelingen?

 

Je maakt kennis met enkele lessuggesties waarin beeldmateriaal centraal staat. Ideaal materiaal voor in je klas. 

Hoe ga je in gesprek met je leerlingen? Enkele concrete stellingen over het thema Migratie en vluchtelingen. 

Waarom verlaten mensen hun land? Verschillende oorzaken van migratie die je aan de hand van enkele getuigenissen kan bespreken.

Werkwinkel 7: Migratie en klimaatverandering

Tine Hens, journaliste voor o.a. MO* Magazine en Knack, auteur van “Het klein verzet” 

 

Klimaatmigratie is intussen een feit. Men voorspelt dat tegen het midden van deze eeuw de klimaatverandering meer vluchtingen zal hebben veroorzaakt dan WO II in de vorige eeuw, die in Europa zo’n 60 miljoen mensen op de vlucht joeg. In deze werkwinkel wordt a.h.v. voorbeelden onderzocht op welke manier de klimaatverandering migratiestromen beïnvloedt en hoe de internationale gemeenschap naar die nieuwe “klasse” migranten (“klimaatmigranten”) aankijkt. 

Werkwinkel 2: Intergenerationele mentoring: Jongeren met een migratieachtergrond en hun zoektocht naar werk

Sophie Forrez, Mentoring Program Officer DUO for a JOB

 

Wat is mentoring? Hoe bruggen bouwen?

Wat zijn de blokkerende factoren in de zoektocht naar werk?

Hoe jongeren begeleiden in de zoektocht naar werk?

Werkwinkel 4: Migratie in beeld - lespakketten

Ann Vermeulen, beleidsmedewerker onderwijs Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

 

Een werkwinkel over migratie in beeld en hoe daarmee omgaan in de klas. We stellen 10 verschillende lesmappen voor om rond het thema asiel en migratie aan de slag te gaan in de klas. We focussen op een aantal aspecten: wat is het werkelijke verhaal achter de beelden en slogans? Welke mythes kunnen we doorprikken? Hoe breng je het thema authentiek en ervaringsgericht naar jongeren? Wat is de rol van onderwijs in dit debat? 

Werkwinkel 6: vzw De Tinten, kennismaking en rondleiding

Een vrijwilliger van vzw De Tinten

 

vzw De Tinten, gelegen aan de achterkant van het Sint-Baafshuis, is een vrijwilligersorganisatie die begeleiding en hulp biedt aan mensen die niet legaal verblijven in Gent en niet beschikken over een structurele vorm van inkomen. Het betreft vaak gezinnen met jonge kinderen die in extreme armoede leven. We geven toelichting bij de diverse vormen van ondersteuning. We gaan in gesprek over hoe we een partner willen/kunnen zijn voor onderwijs.


Slotreferaat: "Geeft ons onderwijs gelijke kansen aan iedereen? Mensen met een migratieachtergrond aan het woord"

Vanessa Debruyne, moderator

 

Vier mensen met een migratie-achtergrond vertellen over hun ervaringen op de Vlaamse schoolbanken. Hoe kijken ze terug op hun studiekeuzes? Wat zijn de mooie herinneringen en belangrijke levenslessen? Welke leerkrachten hebben hen geïnspireerd of aangemoedigd? Wat was er moeilijk of had een negatieve impact? En met welke initiatieven kunnen scholen volgens hen de prestaties van leerlingen met een migratie-achtergrond verbeteren?