Tweedaagse van de preventieadviseurs

Dinsdag 10 en woensdag 11 maart 2020

Openingsreferaat: Polarisatie

Bart Brandsma

Overzicht van de werkwinkels op dinsdag 10 maart 2020

Werkwinkel 1: Duurzame inzetbaarheid: 45-plussers in bloei

Geert Verhaege, preventieadviseur psychosociale risico's IDEWE

 

De noden van jouw werknemers veranderen door de jaren heen. Hoe zorg je ervoor dat ze gemotiveerd en gezond aan het werk blijven? Zet in op duurzame inzetbaarheid. De onlinetool Wellfie meet het werkvermogen op het niveau van de organisatie en van de individuele werknemer. Je oogst feedback voor jouw inzetbaarheidsbeleid, en je werknemer krijgt onmiddellijk advies om zijn werkvermogen te verbeteren.

 

Breng indien mogelijk wat cijfermateriaal mee, het aantal 45+ in de school (+ verhouding %; % verhouding ziekteverzuim).

Download
Syllabus WW1 Geert Verhaege duurzame inz
Adobe Acrobat document 2.2 MB

Werkwinkel 2: Omgaan met agressie/ongewenst gedrag

Rit Ornelis, preventieadviseur psychosociale aspecten IDEWE

 

Medewerkers een aangepaste houding en effectieve interventies aanleren om beter om te gaan met agressief gedrag. Aan de hand van praktijkvoorbeelden kunnen wij agressie beter begrijpen en tevens de mogelijkheden overlopen om die situatie te beheersen of te voorkomen.

 

  • Hoe ontstaat agressie, welke stadia van agressie bestaan er, hoe trachten agressie te voorkomen (fysieke verweertechnieken komen niet aan bod)
  • Eigen houding en gevoelens bij confrontaties met agressie: hoe reageer ik van nature uit op agressie, hoe leer ik mijn eigen gevoelens onderkennen en beheersen, hoe kan ik door mijn eigen gedrag agressie voorkomen
  • Praktijksituaties als uitgangspunt om nieuw gedrag aan te leren
Download
Syllabus WW2 Rit Ornelis IPA Onderwijs.p
Adobe Acrobat document 2.0 MB

Overzicht van de werkwinkels op woensdag 11 maart 2020

Werkwinkel 3: Monitoringstool: checkt de conformiteit met welzijn op het werk                              (vaste werkwinkel in het programma, geen keuzewerkwinkel)

Franky Wauters, stafmedewerker Katholiek Onderwijs Vlaanderen

 

Het uitvoeren van een interne audit is nog nooit zo eenvoudig geweest! Met de monitoringstool kan de preventieadviseur, als interne auditer, nagaan of het welzijnsbeleid conform is met de wettelijke reglementeringen. Het is mogelijk om per thema een audit uit te voeren of om dit per proces, zoals voorzien bij de doorlichting van het ministerie van onderwijs, te doen.

De applicatie zal je een rapport bezorgen dat je aangeeft waar je sterke en zwakke punten zijn zodat je een plan van aanpak kunt uitwerken.

 

Breng je laptop of tablet mee a.u.b.!

Download
Syllabus WW3 Franky Wauters Monitoringst
Adobe Acrobat document 779.7 KB
Download
Bijlage WW3 Franky Wauters Audit_Onderwi
Microsoft Excel werkblad 132.1 KB

Werkwinkel 4: Toepassing welzijnswetgeving bij leren op de werkplek

Anthony Kets, beleidsthemabeheerder preventie en bescherming Vlaamse overheid departement onderwijs & vorming, afdeling secundair onderwijs en leerlingenbegeleiding

 

De afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt is een thema dat de laatste jaren steeds meer aandacht geniet, zowel op het vlak van het onderwijsaanbod als bij de uitwerking van de leerprogramma’s. In het kader van leerprogramma’s zien we dat leerlingen meer en meer naar de werkvloer gebracht worden om daar te gaan leren. Dit kan verschillende vormen aannemen. Bij de organisatie van leerlingenstages, observatieactiviteiten, praktijklessen op verplaatsing en duaal leren moeten onderwijsinstellingen rekening houden met de onderwijsregelgeving, de welzijnswetgeving en de arbeidswetgeving. In deze sessie wordt ingegaan op de verantwoordelijkheden van elke betrokken partner.

 

Een basiskennis over welzijnswetgeving is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan deze werkwinkel.

Download
Syllabus WW4 Anthony Kets.pdf
Adobe Acrobat document 1.1 MB

Werkwinkel 5: Recente topics wetgeving Welzijn op het Werk - ervaringen TWW - Beswic

Paul Van Haecke, directiehoofd TWW OVL (FOD WASO)

 

We surfen doorheen de recente wetgeving, je krijgt terreinervaringen van de toezichthoudende overheid (capita selecta) en je maakt kennis met de uitgebreide informatiebron die beswic.be is. Ruime mogelijkheid tot vraagstelling. 

 

Een basiskennis over de materie "welzijn op het werk" is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan deze werkwinkel.


Slotreferaat: Hoe bouw je Dreamteams?

Johan De Keyser

 

Hoe kan je een coachende met een directieve leiderschapsstijl combineren, waardoor dwarsliggers weer onder de sporen gaan liggen en jouw organisatie opnieuw richting het realiseren van geweldige dromen dendert? Dat legt Johan De Keyser je graag uit tijdens een no-nonsense keynote, gebaseerd op zijn boek "Bouw je Dreamteam", dat in 2018 bij LannooCampus verscheen. Hij geeft je een paar prikkelende inzichten en een aantal handige tools mee om je mensen met meer plezier efficiënter te laten samenwerken. Daarbij staat het ontwikkelen van de vier teamkwaliteiten: "te vertrouwen zijn", "expressief kunnen zijn", "afspraken maken en aansprakelijk houden" en "monitoren" centraal.