Islam en Christendom in de Middeleeuwen: wederzijdse invloeden en polemieken

Inhoud

Praktisch

Docent

Inschrijven


Je leert hoe christenen (Byzantijns-Oosters en Latijns-Westers) zich verhouden hebben tot de islam op theoretisch vlak (de middeleeuwse claim dat de islam een “ketterij” of “schisma” was van het christendom, de invloed van de laat-antieke heidense en christelijke filosofie op de ontwikkeling van het islamitische denken) en je leert ook disputen te bespreken (Abelardus,12de , en Thomas Aquinas, 13de e.) over de positief en/of negatief beschouwde invloeden van de islam op het christelijke denken (bv. Ibn Sina of Avicenna, 11de e., Ibn Rushd of Averroës, 12de e.) Ook krijg je een korte bespreking van de reële verhoudingen tussen de religieuze gemeenschappen in contact-gebieden zoals het Middeleeuwse Syrië en Andalusië.

Woensdag 13/02/2019

Van 14.00u tot 17.00u

 

 

 

€55

 

Sint-Baafshuis

Biezekapelstraat 2

9000 Gent

Doelgroep

 

 

Danny Praet