Train-the-teacher: ondernemingszin stimuleren in je klas

Inhoud

Praktisch

Docent

Inschrijven


Dag 1 - EHBO&O: Eerste Hulp Bij Ondernemend Onderwijs

 

Met de nieuwe eindtermen komt ondernemingszin en in het verlengde daarvan ondernemend onderwijs nog meer in de kijker te staan. Maar wat betekent “ondernemend onderwijs” eigenlijk? Wat kan je als leerkracht (in jouw dagdagelijkse praktijk) doen om ondernemend(er) voor de klas te staan? Hoe kan je ondernemingszin stimuleren binnen jouw lesinhoud, jouw vak?

Aan de hand van het STEP-model (Prof. Laevers - Cego) ga je samen op zoek naar de antwoorden op bovenstaande vragen. Je neemt het leermilieu onder de loep en staat (kort) stil bij de impact van oa klasorganisatie, leerkrachtstijl, evaluatie,…

Via concrete cases ga je in groep kijken wat je kan doen met een opgegeven leerinhoud. Je denkt na over eigenaarschap van leerlingen en leren van elkaar.

 

 

Dag 2 - Activerende werkvormen

 

Via enkele eenvoudige werkvormen nemen we je mee in het belang van activerend onderwijs. Hoe kan je als leerkracht, op een eenvoudige manier en met beperkte middelen, het probleemoplossend vermogen van je leerlingen stimuleren? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen zich niet verstoppen tijdens jouw les? Welke (kleine) ingrepen zorgen ervoor dat leerlingen meer betrokken zijn?

Aan de hand van het STEP-model (Prof. Laevers - Cego) gaan we samen op zoek naar antwoorden op deze vragen. Je leert eenvoudige en haalbare werkvormen bewust inzetten om een klasorganisatie in te richten waar leerlingen niet alleen samen leren, maar ook samen leven. Daarnaast verken je ook heel wat tips en tools om meer rendement te halen uit groepswerk.

 

 

Dag 3 - Groeigericht evalueren van competenties

 

Competentiegericht onderwijs wordt steeds actueler: niet alleen worden transversale sleutelcompetenties opgenomen in de nieuwe eindtermen, ook het bedrijfsleven vraagt steeds meer naar competente en ondernemende werknemers. Om competentiegericht onderwijs te implementeren is een praktijkgerichte aanpak nodig: naast het creëren van aangepaste leermilieus waarbinnen deze leerdoelen kunnen gerealiseerd worden, dient men ook stil te staan bij de evaluatie ervan.

Tijdens een interactieve sessie maak je kennis met de groeigerichte visie op evalueren van (ondernemende) competenties. We kijken naar het belang van ondernemend en competentiegericht onderwijs en bestuderen de rol die zowel de leerkracht als de leerling daarin kan spelen (eigenaarschap van de leerling).

Donderdag 23/01/2020

Donderdag 20/02/2020

Donderdag 19/03/2020

 

Telkens van 09.00u tot 12.00u

 

 

 

€140

 

Sint-Baafshuis

Biezekapelstraat 2

9000 Gent

Doelgroep

 

 

Meerdere lesgevers