Hoe (praktisch) meer leerplangericht werken voor Nederlands, Frans en Engels doorheen de 3 graden ASO-TSO-BSO?

Inhoud

Praktisch

Docent

Inschrijven


Heel wat aandachtspunten uit de nieuwe leerplannen Nederlands, Frans en Engels lopen als een verticale (leer)lijn doorheen de 1ste, 2de en 3de graad aso-kso-tso-bso: zelfreflectie, vakgebonden attitudes, peer-evaluatie, interculturele component, ERK, strategieën voor de 5 vaardigheden, zelfevaluatie van alle leerplandoelen, taaltaken, evaluatiecriteria spreekvaardigheid, tips voor leren-leren, zelfevaluatie na een proef,… 

· Hoe kunnen we de 3 graden beter op elkaar afstemmen?

· Hoe kunnen we met de collega’s talen een verticale leerlijn opbouwen doorheen de 3 graden? 

· Hoe kunnen we in functie van de nieuwste leerplannen (2019) horizontaal beter samenwerken met de collega’s Nederlands, Frans en Engels in de 1ste graad als een (leerplangericht) talenteam? 

 

Al deze verschillende items zitten verwerkt in een zelfontworpen (light) tool per graad en per leerplan. 

Dit taaldocument zet de leerlingen op weg naar zelfsturend leren: ’de leerkracht als coach van de leerling’.

Dit handig document geeft je heel wat ondersteuning om de nieuwe leerplannen in je dagdagelijkse lespraktijk gemakkelijker te realiseren.

De opbouw van deze portfolio’s stimuleert de afstemming van de vreemde talen op elkaar binnen je school en over de graden heen. 

 

Deze tool wordt jaarlijks aangepast aan de opmerkingen en tips van heel wat leerkrachten Nederlands, Frans en Engels die hiermee reeds jaren werken: een document voor en door leerkrachten (talen) wordt een netwerk voor leerkrachten Nederlands, Frans en Engels.

 

Tijdens deze sessie overlopen we de leerplannen per graad en onderwijsvorm, aso-kso-tso-bso, telkens met praktische voorbeelden uit de praktijk om leerplangerichter te werken. 

Tijdens deze navorming bespreken we ook de 7 domeinen/ontwikkelingsschalen die men hanteert tijdens een ‘nieuwe stijl doorlichting’ voor de talen. Hiervoor overlopen we een aantal éénvoudige tips en aandachtspunten voor je lespraktijk. Kortom een boeiende navorming: ieder van ons zal met een ‘rugzak’

ervaringen en ideeën terug aan de slag kunnen in zijn/haar school.

Vrijdag 1/03/2019

Van 09.30 uur tot 12.00 uur

 

 

55,00 EUR

 

 

Sint-Baafshuis

Biezekapelstraat 2

9000 Gent 

Doelgroep

 

Alex De Kooning