Leerplangerichte taalportfolio's Frans en Engels doorheen de 3 graden ASO-TSO-BSO

Inhoud

Praktisch

Docent

Inschrijven


Heel wat items uit de leerplannen Frans en Engels lopen als een verticale lijn doorheen de 1ste, 2de en 3de graad ASO-TSO-BSO: zelfreflectie, tips voor de 5 vaardigheden, leren-leren, evaluatiekaders, ERK, interculturele component, vakattitude, ...

Deze items zitten verwerkt in een (zelfontworpen) (light) taalportfolio Frans/Engels, uitgewerkt per graad en leerplan. Deze portfolio zet de leerlingen op weg naar zelfsturend leren: de leerkracht als coach van de leerlingen en de leerlingen als coach van zichzelf.

Deze portfolio stimuleert de verticale en horizontale samenwerking Frans en Engels in je school.

Deze portfolio wordt jaarlijks aangepast aan de tips van de collega's Frans en Engels die daarmee reeds jaren werken. Een document voor en door leerkrachten. Tijdens de sessie krijg je heel wat praktische tips voor je lespraktijk. 

Vrijdag 1/03/2019

Van 13.30 uur tot 16.30 uur

 

 

55,00 EUR

 

 

Sint-Baafshuis

Biezekapelstraat 2

9000 Gent 

Doelgroep

 

Alex De Kooning