Bestuur

De dienst nascholing PEDIC is een van de onderwijsondersteuningsdiensten van de vzw VicOG - Vicariaat Onderwijs Bisdom Gent. Onze dienst werkt nauw samen met de diocesane pedagogische begeleidingsdienst, de dienst godsdienstinspectie en de dienst schoolbesturen. De dienst administratie, personeel en financies van de vzw VicOG ondersteunt het geheel van al deze diensten.

 

Directie Greet Mertens

 

Als leerkracht secundair onderwijs geef ik sinds verscheidene jaren naast mijn lesopdracht nascholingen voor PEDIC.

In het begin concentreerde mijn opdracht zich voornamelijk op leerkrachten SO Frans met onderwerpen “ICT in de les Frans”, “het OLC in de les Frans” of "Begeleid Zelfstandig leren".  

In de periode 2008-2009 werkte ik als nascholer  mee aan prioritaire projecten: “Bouwen aan de Brug Frans” en “Stapvoets, de vakoverschrijdende eindtermen.”. De onderwerpen werden uitgebreid met mindmappen, leren leren, en ICT in de lessen geschiedenis en Spelend Frans leren. Ook de Brug BaO – SO werd gelegd voor deze onderwerpen.

 

Sedert 1 november 2012 neem ik de dagelijkse leiding op van PEDIC. Ik neem met evenveel energie deze job op om samen met de ploeg nascholers en administratieve medewerkers de ingeslagen weg van kwaliteitsvolle nascholingen verder te zetten.

++32 0468 32 37 73